Nabídka


Motorové oleje

Prakticky vše, co se pohybuje, potřebuje mazání.

Motorový olej je bezesporu technologicky nejsložitější olejářský výrobek, jehož vlastnosti jsou dány řadou mnohdy protichůdných technických požadavků a parametrů.

Motory vozidel jsou vystavovány specifickým způsobům zátěže a jsou pro ně určeny oleje a maziva s přesně, dle platných standardů, definovanými vlastnostmi. Podle účelu použití je rozdělujeme do dalších podskupin:

  • Motorové oleje pro osobní automobily
  • Motorové oleje pro nákladní automobily
  • Motorové oleje pro plynové motory

Průmyslová maziva

Ve všech průmyslových odvětvích se setkáváme s širokou škálou potřeb mazání, jak u strojů a jejich náplní, tak u kovoobráběcích procesů, při výrobě energií atd.

Průmyslová maziva se používají k mazání strojů a strojních zařízení, jimiž jsou vybaveny průmyslové podniky, energetické závody, důlní a stavební mechanizace, zemědělství a jiné.

Nabízíme široké spektrum průmyslových maziv včetně syntetických vysoce výkonných produktů s technologií pro zvýšení produktivity.

Průmyslová maziva lze rozdělit do několika hlavních skupin, jejichž název vyplývá z charakteristiky
nejvýraznějších vlastností nebo hlavního účelu použití příslušného oleje.

  • Hydraulické oleje
  • Průmyslové převodové oleje
  • Turbínové a oběhové oleje
  • Oleje pro kluzná vedení a vřetenové oleje
  • Kompresorové oleje
  • Plastická maziva
  • Ostatní produkty