Motorové oleje

Prakticky vše, co se pohybuje, potřebuje mazání.

Motorový olej je bezesporu technologicky nejsložitější olejářský výrobek, jehož vlastnosti jsou dány řadou mnohdy protichůdných technických požadavků a parametrů.

Motory vozidel jsou vystavovány specifickým způsobům zátěže a jsou pro ně určeny oleje a maziva s přesně, dle platných standardů, definovanými vlastnostmi. Podle účelu použití je rozdělujeme do dalších podskupin.

Motorové oleje pro osobní automobily
Motorové oleje pro nákladní automobily

Motorové oleje pro plynové motory


Průmyslová maziva

Ve všech průmyslových odvětvích se setkáváme s širokou škálou potřeb mazání, jak u strojů a jejich náplní, tak u kovoobráběcích procesů, při výrobě energií atd.

Průmyslová maziva se používají k mazání strojů a strojních zařízení, jimiž jsou vybaveny průmyslové podniky, energetické závody, důlní a stavební mechanizace, zemědělství a jiné.

Nabízíme široké spektrum průmyslových maziv včetně syntetických vysoce výkonných produktů s technologií pro zvýšení produktivity.

Průmyslová maziva lze rozdělit do několika hlavních skupin, jejichž název vyplývá z charakteristiky
nejvýraznějších vlastností nebo hlavního účelu použití příslušného oleje.

Hydraulické oleje
Průmyslové převodové oleje
Turbínové a oběhové oleje
Oleje pro kluzná vedení, vřetenové oleje
Kompresorové oleje
Plastická maziva
Ostatní produkty

Pokud máte zájem o bližší informace

Truck servis spol. s r.o. - U Bílé haldy 1290, Rokycany | IČ: 48952338 | Spis. zn.: C 8279 vedená u Krajského soudu v Plzni | GDPR | O cookies