Ochrana osobních údajů


Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a se zasíláním obchodních sdělení. udělený dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016,o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) a souvisejících právních předpisů. Uděluji tímto do odvolání souhlas společnosti Truck servis spol. s r.o., IČ 489 52 338, DIČ CZ 489 52 338, se sídlem U Bílé haldy 1290, Nové Město, 337 01 Rokycany, společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 8279 (dále jen jako správce osobních údajů, správce nebo Truck servis) se zpracováním a evidováním mých osobních údajů pro marketingové účely a pro zasílání obchodních sdělení v rozsahu:
identifikační údaje (např.: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, dat. narození, IČ, DIČ funkce),
kontaktní údaje (např.: bydliště, sídlo, telefon, e-mail, webové stránky, bankovní spojení),
údaje získané z veřejných zdrojů (např. obchodní, živnostenský či insolvenční rejstřík),
údaje o produktech (u správce již zakoupených či využívaných).

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že jej mohu kdykoliv odvolat a to stejným způsobem, jakým byl souhlas udělen. 
Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně nebo manuálně prostřednictvím zaměstnanců Truck servis, a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě a to například jejich shromažďováním, strukturováním, uložením, přizpůsobením nebo pozměněním, vyhledáváním, nahlédnutím, použitím, monitorováním, profilováním, vyhodnocováním nebo uchováváním. Komerční sdělení budou zasílána poštou, telefonem nebo elektronicky.


Beru na vědomí, že mám právo:
- na přístup k osobním údajům, které jsou či budou zpracovávány nebo evidovány
- žádat kdykoliv o opravu nepřesných osobních údajů či o jejich výmaz a to za podmínek 
předvídaných nebo stanovených právními předpisy
- na námitku proti zpracování osobních údajů a na jejich přenositelnost 
- podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 4, 
www.uoou.cz).

Pokud máte zájem o bližší informace

Truck servis spol. s r.o. - U Bílé haldy 1290, Rokycany | IČ: 48952338 | Spis. zn.: C 8279 vedená u Krajského soudu v Plzni | GDPR | O cookies